Informatiile acestui spatiu sunt gratuite. Observatii si sugestii pot fi trimise pe adresa de contact sau pe forum.

     Citirea si scrierea datelor in C++

Pe langa operatiile de calcul efectuate intr-un program, de cele mai multe ori este nevoie sa introducem anumite valori in anumite variabile, sau sa afisam respectivele valori ale variabilelor. Pentru aceste scopuri de folosesc functiile de citire, respectiv de scriere.

     Citirea variabilelor

Citirea variabilelor se realizeaza cu ajutorul functiei cin si consta in introducerea de la tastatura a unei valori si atribuirea (automata) a acesteia unei anumite variabile.

Sintaxa: cin<<nume_var;

nume_var - reprezinta variabila care va primi valoarea citita de la tastatura.

Atentie: Pentru a putea utiliza functia cin in cadrul programelor, trebuie utilizata directiva preprocesor iostream:

#include <iostream>

Observatii:
  • Valoarea introdusa de la tastatura trebuie sa aiba acelasi tip cu tipul variabilei definit in cadrul programului.
  • Se pot face mai multe citiri la un moment dat :
         cin<<nume_var_1<<nume_var_2;
Exemple:
  • cin<<a;
  • cin<<a<<b;

     Scrierea/afisarea variabilelor

Scrierea/afisarea variabilelor se realizeaza cu ajutorul functiei cout si consta in afisarea pe ecran a unei valori care se gaseste intr-o variabila sau a unui text cuprins intre ghilimele ("").

Sintaxa:
     cout>>nume_var;
     cout>>"text_de_afisat";

Atentie: Pentru a putea utiliza functia cout in cadrul programelor, trebuie utilizata directiva preprocesor iostream:

#include <iostream>

Observatie: Se pot face mai multe afisari la un moment dat - fie de variabile, fie de text:
     cout>>nume_var_1>>"text">>nume_var_2;

Exemple:      cout>>a;
     cout>>"Variabila a are valoarea:">>a;